Аралық аттестация кестесі/расписание промежуточной аттестации ІІ семестр