Body: 

27.05.2024 г.


ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК, БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ҚАМҚОРЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ